Alpha Lipid LifeLine không chỉ đạt danh hiệu “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” tại Việt Nam mà còn là quốc phẩm của New Zealand đạt nhiều giải thưởng trọng yếu.

Giải thưởng  2009 Deloitte New Zealand Fast 50 – giải thưởng một trong 50 công ty phát triển nhanh nhất ở New Zealand

Giải thưởng  the 2009 Deloitte cho bán lẻ hoặc các sản phẩm tiêu dùng kinh doanh phát triển nhanh nhất ở Auckland và mở rộng hơn là ở Bắc Island

Giải thưởng Natural Products New Zealand (NPNZ) 2009 Exporter of the Year và NPNZ 2009 Cawthron Innovation in Science & Technology Award – giải thưởng về các nước xuất khẩu và đổi mới trong khoa học và công nghệ

Giải thưởng người chiến thắng của năm trong công cuộc đổi mới khoa học và công nghệ-Winner of the 2012 Cawthron Institute Innovation in Science & Technology Award

Chung kết giải thưởng doanh nghiệp kinh doanh quốc tế tốt nhất-A finalist in the 2013 New Zealand International Business Awards –Best International Business Category

Giải thưởng Finalist in the 2013 New Zealand International Business Awards –Most Innovative Business Category

Giải thưởng Winner of the 2015 Frost & Sullivan Best Practice in New Zealand Nutritional Product Company of the Year.

Giải thưởng Finalist in the 2015 Air NZ Cargo Auckland Export Award – BDO Food & Beverage Exporter of the Year Award